Obchodní podmínky

 

Tyto podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě Marmeladovymlyn.cz , vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, Baňovský mlýn s.r.o.
IČ: 04116631, DIČ: CZ04116631
sídlo: Vojtěšská 1427, 277 11  Neratovice
provozovna: Nalžovické Podhájí 26, 264 01 Sedlčany

(dále jen prodávající).

e-mail: info@marmeladovymlyn.cz

tel.: 724 524 775

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnými právními předpisy ČR.

1. Vymezení pojmů

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále jen spotřebitel) a kupující, který je podnikatel (dále jen podnikatel).
Spotřebitel je takový kupující zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tj. je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky k nepodnikatelským účelům. Vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi spotřebitelem a prodávajícím se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Podnikatel je takový kupující zákazník, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání. Vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi takovým zákazníkem a prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu marmeladovymlyn.cz jsou závazné.
Je-li kupující spotřebitelem podle bodu 1., návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky (nabídka) a kupní smlouva vzniká odeslání objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu spotřebiteli e-mailem na adresu udanou v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Objednávka je podána takovým způsobem, že kupující vybere zboží z katalogu, vyplní řádně objednávkový formulář a objednávku odešle.
Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a změnit zadané údaje. Před konečným odesláním objednávky je vždy seznámen s konečnou částkou k úhradě včetně nákladů na doručení zboží. Objednávku odešle stiskem tlačítka "Odeslat objednávku". 
Během sestavování objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.
Objednávku lze stornovat do jedné hodiny po jejím podání. V případě nevyzvednutí zásilky či neuhrazení dobírky Vám budou účtovány náklady vzniklé v důsledku těchto skutečností. V případě sporu bude celá pohledávka podstoupena agentuře zabývající se vymáháním pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.
Není-li kupujícím spotřebitel podle bodu 1. , odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu prodávajícího s tímto návrhem kupujícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, že není možné zajistit objednané zboží (zboží se již nevyrábí nebo nedodává), v případě nesprávně či neúplně vyplněné objednávky zboží, v případě, že kupující opakovaně nedostál svým závazkům z jiné objednávky. Pokud již kupující uhradil kupní cenu nebo její část, bude mu prodávajícím vrácena.
Doklad ke zboží (faktura) je přiložen ke zboží nebo je zákazníkovi odeslán v elektronické podobě na e-mail do dvou dnů po převzetí zboží kupujícím.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. Ceny zboží

Ceny zboží v době objednávky jsou závazné pro obě strany a jsou prezentovny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4. Způsob platby a dodání zboží

Zákazník způsob odeslání zvolí v jednom z kroků objednávky. Zboží dodáváme prostřednictvím přepravní společnosti PPL, možný je i po domluvě osobní odběr Sedlčany a odběr na Rozvozové trase.
Zboží dodáváme pouze v rámci ČR.
Po odeslání zásilky formou PPL Vás o této skutečnosti budeme informovat mailem, který bude obsahovat i číslo zásilky, podle kterého je možno její pohyb sledovat na webových stránkách přepravce. 
Platbu je možno uskutečnit při převzetí zboží dobírkou nebo předem bankovním převodem. 
Prodávající nepožaduje žádné další poplatky v závislosti na způsobu platby.

Dobírka – zboží, které je skladem, předáváme přepravci obvykle následující pracovní den po přijetí objednávky, nebo následující pracovní den po jeho naskladnění v případě, že v momentě přijetí objednávky není zboží skladem.
Bankovní převod – při volbě platby předem formou bankovního převodu od nás po přijetí objednávky obdržíte podklady k platbě.
Platbu můžete provést na číslo účtu: 115-0484010247/0100
Pro identifikaci platby použijte přidělený variabilní symbol. Zboží skladem předáváme přepravci obvykle následující pracovní den po přijetí platby na uvedený účet pod správným variabilním symbolem, nebo následující pracovní den po jeho naskladnění v případě, že v momentě přijetí platby není zboží skladem.
Pokud neobdržíme platbu do 10 dnů od přijetí objednávky, bude objednávka zrušena.
Osobní odběr a Rozvozová trasa - zboží Vám v domluveném termínu předáme oproti platbě v hotovosti. Platba kartou není možná.

Cena za doručení:
99,- Kč dobírka PPL
69,- Kč platba převodem PPL
0,- Kč Osobní odběr a Rozvozová trasa

Při objednávce zboží v hodnotě nad 300,- Kč je doručení přes PPL zdarma.

Balík (PPL) : dodání je realizováno následující pracovní den po dni podání. Dopravce posílá zákazníkovi sms a e-mail s informací o doručování zásilky s možností změny dispozic doručení.

 

5. Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel podle bodu 1., je povinen objednané zboží přijmout a zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zákazník zjistí poškození až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
Kupujícímu – spotřebiteli doporučujeme při převzetí zboží obdobný postup, jeho nedodržením ovšem není nijak dotčeno právo spotřebitele na reklamaci. Pokud je při přebírání zboží zásilka viditelně poškozena (tj. i obal), doporučujeme ji nepřebírat, aby se co nejrychleji vrátila k nám. V tom případě nás prosíme informujte o příchodu poškozené zásilky a o jejím nepřevzetí z důvodu viditelného poškození. Pokud není zásilka viditelně poškozena, ale po rozbalení zjistíte, že její obsah je poškozen, je potřeba ihned (nutno do dvou dnů) podat reklamaci u Vaší doručovací pošty a samozřejmě nás rovněž bez prodlení informujte. Při reklamaci zboží poškozeného při přepravě u Zásilkovna.cz nás prosím bez prodlení informujte.

6. Odstoupení od smlouvy

 

Kupující, který je spotřebitel dle bodu 1., má v případě uzavření smlouvy právo odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží (nebo poslední dodávky zboží, bylo-li dodáno po částech), a to bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  Odstoupení od smlouvy sdělí prodávajícímu vždy písemně (stačí e-mailem na adresu info@marmeladovymlyn.cz ). Pro odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel může využít vzorový formulář, který je k dispozici zde

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí obsahovat:
prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, identifikační údaje kupujícího (jméno, adresa), dále prosíme uveďte uvést název zboží a pro urychlení postupu číslo faktury nebo číslo objednávky, dále i č. účtu nebo adresu pro vrácení částky.  Musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty (jedná se o 14 kalendářních, nikoliv pracovních dnů), která se počítá od následujícího kalendářního dne po převzetí zboží spotřebitelem. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Zboží spotřebitel odešle na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Zásilka musí být podána doporučeně. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty! 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdrží vracené zboží (případně než kupující spotřebitel prokáže, že vracené zboží již bylo odesláno). Za zboží, které je nepoužité, nepoškozené a v bezvadném neporušeném stavu, bude kupujícímu spotřebiteli vrácena celá částka, kterou za zboží uhradil, včetně nákladů na dodání. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Pokud je hodnota vraceného zboží snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, odpovídá za toto snížení kupující. V takovém případě je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

7. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

 8. Záruční doba

 

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku.
Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu.
Na vyžádání Vám rádi poskytneme další pro Vás potřebné informace o prodávaných produktech.
Jako záruční list slouží faktura (doklad o zakoupení věci).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele je 24 měsíců, pro kupujícího, který není spotřebitel dle bodu 1., činí záruční doba 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

 

9. Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci, a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Reklamaci nahlásí písemně nebo telefonicky na některý z těchto kontaktů:
na e-mail: info@marmeladovymlyn.cz
na adresu prodávajícího: Baňovský mlýn s.r.o., provozovna Nalžovické Podhájí 26, 264 01  Sedlčany
nebo telefonicky na tel. č.: 725 524 775
a následně zašle nebo doručí reklamované zboží s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu prodávajícího. Zboží musí být zasláno doporučeně a prosíme o jeho pojištění na danou hodnotu.
Zboží laskavě zasílejte až po písemné nebo telefonické domluvě ohledně reklamace, urychlíte tím reklamační řízení.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vystavit při uplatnění reklamace reklamační protokol.
V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně instrukcí k užívání a údržbě výrobku. V případě užívání výrobku v rozporu s těmito instrukcemi nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení přísl. legislativy.

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem plnění předmětu smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v tom rozsahu, který umožní co nejefektivnější doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Jsme registrováni na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00073093.

11. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
12. Náklady na použití komunikačních protředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2015.